21:01 +07 Thứ bảy, 13/07/2024

Menu

 

Trang nhất » Tin Tức » • Trang vàng công đức

Danh sách các Chi tộc và bà con Biện tộc đã đóng góp xây dựng Từ đường (đên 11/4/2013)

Thứ tư - 10/04/2013 09:35
Theo tổng hợp của Tiểu ban Kiến thiết và Tài chính, đến 11.4.2013 đã nhận được các đóng góp của các cá nhân và chi tộc sau đây
TỔNG HỢP CÔNG ĐỨC XÂY NHÀ BÁI ĐƯỜNG QUAN NGHÈ BIỆN HOÀNH
A. Các chi họ
TT CHI HỌ Địa chỉ / Điện thoại Số tiền (đ) Ghi chú
1 Chi họ Ninh Hoà Ninh Hoà Khánh Hoà 3.000.000 Đã nạp
2 Chi họ Diên Khánh Khánh Hoà 4.000.000 Đã nạp
3 Chi họ Quãng Ngãi   20.000.000 Đã nạp
4 Anh em Đồng Nai, Lâm Đồng   10.000.000 Đã nạp
5 Chi họ Ngũ quế Cẩm xuyên 5.000.000 Đã nạp
6 Chi họ Cẩm Vinh Cẩm Xuyên 4.200.000 Đã nạp
7 Chi họ Cẩm Thành Cẩm Xuyên 5.000.000 Đã nạp
8 Chi họ Trần Phú - HT (ông Đệ) 8.250.000 Đã nạp
9 Chi họ (Dương Thị Thắng) Thạch Trung - HT 200.000 Đã nạp
10 Chi họ Thạch Bắc - HT 5.000.000 Đã nạp
11 Chi họ Đoài Thịnh Thạch Trung HT 5.000.000 Đã nạp
12 Chi họ Đức Dũng Đức Thọ HT 5.000.000 Đã nạp
13 Chi họ Xuân Lâm Nam Đàn NA 3.000.000 Đã nạp
14 Chi họ Nam Cát Nam Đàn NA 5.000.000 Đã nạp
15
16
Chi họ
Chi họ
Đô Lương NA
Chi Biện Phú Xuân Lâm Nam Đàn
5.000.000
3.000.000
Đã nạp
Đã nạp
 
B. Các cá nhân
TT Họ và Tên Địa chỉ / điện thoại Số tiền (đ) Ghi chú
1 Biện Văn Bành TP. Hồ Chí Minh/01212845482 50.000.000 Đã chuyển vào TK
2 Biện Quốc Dũng Khánh Hoà / 0913468021 100.000.000 Đã chuyển vào TK
3 Biện Thị Bích Vân TP. Hồ Chí Minh /0903607198 20.000.000 Đã nạp trực tiếp
4 Lương Xuân An
(Cháu ông Dục)
TP HCM 20.000.000  
5 Biện Văn Dũng Đà Nẵng / 0905001164 10.000.000  
6 Biện Văn Hà Đồng Nai / 0913946897 10.000.000 Đã chuyển vào TK
7 Biện Tám Quảng Ngãi / 0903503878 10.000.000  
8 Biện Văn Minh (Vân) Đăk Nông 10.000.000 Đã chuyển vào TK
9 Biện Minh Điền TP. Vinh / 0912583891 10.000.000 Đã nạp trực tiếp
10 Biện Văn Hùng Cẩm Xuyên / 01233877778 10.000.000  
11 Biện Văn Tam Đồng Tháp / 0919178614 5.000.000 Đã chuyển vào TK
12 Biện Văn Trí Lâm Đồng /0918695145 (Con ô Đệ) 5.000.000 Đã chuyển vào TK
13 Biện Văn Nghi TP Hồ Chí Minh (Con ông Đệ) 5.000.000 Đã nạp trực tiếp
14 Biện Tấn Nào Đăk Nông 5.000.000 Đã chuyển vào TK
15 Biện Thanh Hiên Đăk Lăk 5.000.000 Đã chuyển vào TK
16 Biện Văn Châu Đăk Lăk 5.000.000 Đã chuyển vào TK
17 Biện Văn Minh Sở GD Đăk Lăk 5.000.000 Đã chuyển vào TK
18 Biện Minh Tâm Tuy Hoà Phú Yên 5.000.000 Đã nạp trực tiếp
19 Biện Văn Thành TP HCM (nhà thờ Cẩm Vịnh) 5.000.000 Đã nạp trực tiếp
20 Biện Văn Lực Cẩm Lệ Đà Nẵng 5.000.000  
21 Biện Văn Quỳnh TP Vinh (nhà thờ Đô Lương) 5.000.000 Đã nạp trực tiếp
22 Biện Thanh Bình TP. Hồ Chí Minh / 0988076024 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
23 Biện Văn Thắng TP HCM (nhà thờ Cẩm Vịnh) 2.000.000 Đã chuyển TK
24 Biện Văn Cư TP. Hồ Chí Minh / 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
25 Biện Văn Long TP. Hồ Chí Minh / 0908696896 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
26 Biện Công Hoan TP. Hồ Chí Minh / 0913781650 1.000.000 Đã chuyển vào TK
27 Biện Tấn Lợi Vũng Tàu 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
28 Biện Thị Lập TP. Hồ Chí Minh 500.000 Đã nạp trực tiếp
29 Biện Văn Lý TP. Hồ Chí Minh / 0983334192 500.000 Đã nạp trực tiếp
30 Lê Biện Thanh Hải TP. Hồ Chí Minh 200.000 Đã nạp trực tiếp
31 Biện Văn Bính Đăk Lăk 3.000.000 Đã chuyển vào TK
32 Biện Thị Thủy Đăk Lăk 2.000.000 Đã chuyển vào TK
33 Biện Văn Nhân Đăk Lăk 2.000.000 Đã chuyển vào TK
34 Biện Văn Nam Đăk Lăk 1.000.000 Đã chuyển vào TK
35 Biện Thanh Lịch Đăk Lăk 1.000.000 Đã chuyển vào TK
36 Nguyễn Hồng Vĩnh Đăk Lăk 1.000.000 Đã chuyển vào TK
37 Biện Văn Đồng Đăk Lăk 700.000 Đã chuyển vào TK
38 Biện Văn Cường Đăk Lăk 600.000 Đã chuyển vào TK
39 Nguyễn Tiến Sỹ Đăk Lăk 500.000 Đã chuyển vào TK
40 Biện Thị Khuyên Đăk Lăk 500.000 Đã chuyển vào TK
41 Biện Thị Phương Đăk Lăk 500.000 Đã chuyển vào TK
42 Biện Văn Nghệ Đăk Nông 2.000.000 Đã chuyển vào TK
43 Biện Thị Sáu Đăk Nông 500.000 Đã chuyển vào TK
44 Biện Quốc Hưng
(Con Ô Biện Quốc Dũng)
Ninh Hoà Khánh Hoà 3.000.000 Đã nạp trực tiếp
45 Biện Khắc Cường 14A Cữu Long Nha Trang K.Hoà 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
46 Biện Văn Nhị Hòn Nghê Nha trang 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
47 Biện Cư Phú lộc Diên Khánh Khánh Hoà 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
48 Biện Huỳnh Ánh Khoa Nt 200.000 Đã nạp trực tiếp
49 Biện Ngọc Sơn nt 200.000 Đã nạp trực tiếp
50 Biện Liềm Tân Đức Diên Khánh Khánh Hoà 500.000 Đã nạp trực tiếp
51 Biện Thị Nhanh nt 200.000 Đã nạp trực tiếp
52 Biện Lý nt 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
53 Biện Kế nt 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
54 Biện Thị Mơ Tân Đức Diên Khánh Khánh Hoà 500.000 Đã nạp trực tiếp
55 Biện Tứ nt 200.000 Đã nạp trực tiếp
56 Biện Thị Huệ Khánh Vĩnh Khánh Hoà 400.000 Đã nạp trực tiếp
57 Biện Thị Chín nt 100.000 Đã nạp trực tiếp
58 Biện Thị Dệt Ninh Hoà Khánh Hoà 500.000 Đã nạp trực tiếp
59 Biện Đệm Ninh Hoà Khánh Hoà 500.000 Đã nạp trực tiếp
60 Biện Túc nt 500.000 Đã nạp trực tiếp
61 Nguyễn Đắc nt 500.000 Đã nạp trực tiếp
62 Biện Thanh Sanh Nha Trang Khánh Hoà 500.000 Đã nạp trực tiếp
63 Biện Tấn Dũng 919760402 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
64 Biện Lương Nghĩa Thành - Châu Đốc - BRVTàu 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
65 Biện Tấn Lợi Tân Hiệp Bầu Chinh Châu Đốc BRVT 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
66 Biện Phúc Châu Đức Trung Lâm Đồng 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
67 Biện Văn Ánh Đa Hoai Lâm Đồng 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
68 Biện Duy Ngân TP Đà Lạt 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
69 Biện Văn Thiện Cẩm Lệ Đà Nẵng 1.000.000 Đã nạp trong Lễ Khánh thành
70 Biện Văn Thưởng TP Hà Tĩnh (nhà thờ Biện Văn Đệ) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
71 Biện Văn Tương TP Hà Tĩnh (nhà thờ Biện Văn Đệ) 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
72 Biện Văn Chí TP Hà Nội (Con ông Đệ) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
73 Biện Văn Dũng TP Hà Nội (Cháu ông Đệ) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
74 Biện Văn Long TP Vinh (nhà thờ Biện Văn Đệ) 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
75 Con gái ông Long TP Vinh (nhà thờ Biện Văn Đệ) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
76 Biện Văn Quang TP Hà Tĩnh (nhà thờ Thạch Bắc) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
77 Biện Danh Long TP Vinh (nhà thờ Thạch Bắc) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
78 Biện Văn Thông TP Hà Tĩnh (nhà thờ Cẩm Vịnh) 500.000 Đã nạp trực tiếp
79 Biện Văn Thành TP Vinh (nhà thờ Thạch Đồng) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
80 Biện Trung Thông TP Vinh (nhà thờ Xuân Lâm - Nam Đàn) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
81 Biện Hữu Thắng TP Vinh (nhà thờ Thanh Chương) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
82 Biện Du TP Vinh (nhà thờ Kỳ Anh) 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
83 Biện Văn Huề TP Vinh (Nam Đàn) 1.000.000  
84 Biện Thế Hà Xuân Lâm  Nam Đàn NA 500.000 Đã nạp trực tiếp
85 Biện Văn Trọng TP Hà Tĩnh 1.000.000  
86 Biện Văn Hùng Bắc Giang (nhà thờ Cẩm Mỹ) 1.000.000 Đã nạp trực tiếp
87 Biện Văn Tĩnh Đức dũng Đức thọ Hà tĩnh 2.000.000 Đã nạp trực tiếp
88 Biện Văn Cảnh Đức dũng Đức thọ Hà tĩnh 200.000 Đã nạp trực tiếp
89 Biện Văn Sỹ Đức dũng Đức thọ Hà tĩnh 150.000 Đã nạp trực tiếp
90 Biện Văn Bình Đức dũng Đức thọ Hà tĩnh 50.000 Đã nạp trực tiếp
91 Biện Văn Thọ Đức dũng Đức thọ Hà tĩnh 50.000 Đã nạp trực tiếp
92 Biện Văn Huỳnh TP Vinh (nhà thờ ông Đệ) 600.000 Đã nạp trực tiếp
93 Biện Tiến Hải Hậu Lộc - TP Thanh Hoá 5.000.000 Đã nạp trực tiếp
         

CÔNG ĐỨC ĐÓNG GÓP XÂY TỪ ĐƯỜNG QUAN NGHÈ BIỆN HOÀNH
(Bổ sung, ngày 11.4.2013)
 
TT Họ và tên Địa chỉ / Điện thoại Số tiền Ghi chú
         
1 Biện Văn Đồng Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên / 0917041055 2.000.000đ  
2 Biện Văn Niên Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên / 0976390653    500.000đ  
3 Biện Văn Tuấn Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên / 0912892877    500.000đ  
4 Biện Văn Sơn Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên    500.000đ  
5 Biện Văn Thanh Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên    300.000đ  
6 Biện Văn Huề TP. Vinh / 0989546007 1.000.000đ  
7 Biện Lực Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5.000.000  
 
TIỂU BAN TÀI CHÍNH - HỘI ĐỒNG BIỆN TỘC
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Biện Văn Thiện - 23/04/2013 14:15
Cần sửa lại: Biện Văn Thiện (số thứ tự 69), Đà Nẵng, đã nộp trực tiếp vào ngày 19/4(10AL).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Hoàng giáp Thanh hình Hiến sát sứ Biện Hoành và Di tích Quốc gia - Đền thờ mang tên ông

HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 3540

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49479

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126516