19:34 +07 Thứ bảy, 13/07/2024

Menu

 

Trang nhất » Tin Tức » • Trang vàng công đức

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC LỄ TẾ TỔ BIỆN TỘC NGÀY 16/04/2016

Chủ nhật - 18/09/2016 02:09
CÔNG ĐỨC LỄ TẾ TỔ BIỆN TỘC NGÀY 16/04/2016

 
LỄ TẾ TỔ BIỆN TỘC NGÀY 16/04/2016
 
TT Chi họ và tên cá nhân Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 PGS.TS. Biện Minh Điền (Chủ tịch Hội đồng Biện tộc VN) TP Vinh, Nghệ An 1.000.000  
2 Biện Văn Minh Thủy Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
3 Biện Văn Cường Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
4 Dư Thị Bé TP Vinh, Nghệ An 500.000  
5 Biện Văn Bính Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
6 Biện Văn Kỷ Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
7 Biện Văn Nhị Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
8 Biện Văn Diện Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
9 Biện Văn Sinh Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
10 Biện Danh Long Thạch Bắc, Thạch Hà, Hà Tĩnh 1.000.000  
11 Biện Văn Hợi Thôn 3, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
12 Gia đình Biện Xuân Hùng Thị trấn Cẩm Xuyên 500.000  
13 Biện Văn Hòa Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
14 Biện Văn Sơn TP Hà Tĩnh 200.000  
15 Biện Văn Nam Gia Lai 200.000  
16 Mự Lan Thôn 3, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
17 Biện Văn Minh Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
18 Biện Thanh Bình Phường 13, Quận Tân Bình, Tp HCM 200.000  
19 Biện Văn Tịch Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 500.000  
20 Biện Tấn Nhung, Biện Tám, Biện Văn Đợi, Biện Tấn Hải Quảng Ngãi 1.000.000  
21 Biện Văn Lịch Buôn Mê Thuột 200.000  
22 Biện Trung Thông Tp Vinh - Nghệ An 300.000  
23 Biện Đức Cường Hà Huy Tập - TP Vinh 700.000  
24 Biện Văn Đồng Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
25 Biện Văn Tuấn Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
26 Biện Thị Hòa Tp Hồ Chí Minh 200.000  
27 Biện Thành Hiên Đắc Lắc 200.000  
28 Biện Văn Chương (Lực) Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
29 Huệ Niên Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
30 Trí Khánh Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
31 Huấn Văn (con ông Chương Lực) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
32 Biện Văn Châu Đắc Lắc 300.000  
33 Biện Văn Lợi Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
34 Biện Văn Bình Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
35 Biện Văn Thắng Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
36 Biện Văn Loan Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
37 Biện Văn Lợi Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
38 Biện Văn Hòa Tổ 7 Nguyễn Du - Tp Hà Tĩnh 200.000  
39 Biện Văn Tình Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
40 Biện Văn Thành Khối 2 - Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
41 Biện tộc họ Biện Ninh Hòa - Khánh Hòa 3.000.000  
42 Biện Quốc Dũng Ninh Hòa - Khánh Hòa 1.000.000  
43 Biện Văn Trường Thanh Chương - Nghệ An 500.000  
44 Biện Văn Quế Thị trấn Hồ Xá - Quảng Trị 500.000  
45 Biện Văn Thuận Thanh Chương - Nghệ An 500.000  
46 Biện Văn Lâm Thanh Chương - Nghệ An 200.000  
47 Lê Thị Gái Thanh Chương - Nghệ An 300.000  
48 Biện Văn Lan Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
49 Biện Văn Tuấn Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
50 Biện Văn Thái Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
51 Gia đình bác Biện Thiềng Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 1.100.000  
52 Gia đình bác Biện Văn Chí Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 400.000  
53 Mự Thanh Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
54 Bác Nữ Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
55 Biện Văn Hùng Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
56 Biện Văn Thắng Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
57 Biện Thị Hải Nam Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
58 Ông Quyến Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
59 Biện Văn Tam Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
60 Biện Văn Uy Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 400.000  
61 Biện Thị Vân Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
62 Biện Thị Nhàn Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
63 Biện Thị Thiều Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
64 Biện Văn Đồng Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 300.000  
65 Biện Văn Đương Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
66 Biện Văn Tương Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 1.000.000  
67 Biện Văn Tuất Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
68 Biện Văn Truyền (Hải) Cẩm Thành 200.000  
69 Biện Ngọc Hải Thạch Bắc - Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
70 Biện Thanh Tố Bảo Lộc - Lâm Đồng 200.000  
71 Biện Văn Đức Ngụ Phúc - Cẩm Vịnh - Hà Tĩnh 200.000  
72 Biện Phúc Châu Lâm Đồng 200.000  
73 Phạm Văn Hùng Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
74 Gia đình cháu Biện Thị Xuân Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
75 Biện Văn Chương (a) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 500.000  
76 Biện Văn Thông Thạch Linh - Tp Hà Tĩnh 500.000  
77 Biện Quốc Việt Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
78 Biện Văn Hoàng Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
79 Biện Văn Tỷ Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
80 Biện Thị Huy Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 100.000  
81 Biện Văn Đào Tổ 1 - Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 400.000  
82 Biện Quang Vinh Chi Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An 200.000  
83 Biện Văn Thân Chi Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An 100.000  
84 Biện Thị Châu Chi Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An 100.000  
85 Biện Đức Tráng Chi Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An 500.000  
86 Biện Ngọc Minh Phường Tân Giang - Tp Hà Tĩnh 200.000  
87 Biện Đức Thắng Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
88 Biện Văn Hòe Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 400.000  
89 Biện Văn Sinh Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 600.000  
90 Biện Thị Hồng Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
91 Biện Văn Quế Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
92 Biện Lương Sơn Tp Vinh - Nghệ An 500.000  
93 Biện Thị Luận (Đề) Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
94 Biện Thị Lý Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
95 Biện Thị Tín Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
96 Biện Văn Nghĩa Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
97 Biện Văn Hường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
98 Biện Văn Liệu Tổ 1- Trần Phú - Hà Tĩnh 200.000  
99 Biện Văn Cảnh Bảo Lộc - Lâm Đồng 500.000  
100 Biện Văn Huấn Thôn An Việt - Cẩm Thành 200.000  
101 Biện Du Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
102 Nguyễn Thị Hồng Liên Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
103 Biện Thị Linh Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
104 Biện Thị Hoài Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
105 Biện Đường
Biện Hùng
Biện Hoàn
Biện Hiệp
Biện Lập
Biện Thu
Chi họ Kì Anh - Hà Tĩnh 1.200.000  
106 Gia đình Biện Văn Bình Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 300.000  
107 Biện Chí Thành
Biện Hồng Vân
Biện Công Viên
Biện Đáo
Biện Quang Phương
Chi họ Thạch Đồng - Hà Tĩnh 500.000  
108 Gia đình Biện Chí Thành Thạch Đồng - Hà Tĩnh 400.000  
109 Biện Văn Tôn Trần Phú - Hà Tĩnh 500.000  
110 Biện Văn Lệ Tp Hà Tĩnh 600.000  
111 Chi họ Biện Trung Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh 1.000.000  
112 Biện Quang Đạt Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 1.000.000  
113 Biện Văn Chiến Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
114 Biện Văn Hùng Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh 500.000  
115 Biện Văn Chung Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 500.000  
116 Biện Văn Bình Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
117 Biện Văn Hải Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
118 Biện Thị Hạnh Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
119 Biện Thị Hợi Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
120 Biện Quốc Ân Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
121 Biện Trọng Cảnh Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
122 Chi tộc họ Biện Thạch Trung - Tp Hà Tĩnh 3.000.000  
123 Biện Hải
Biện Bình
Hưng Nguyên - Nghệ An 500.000  
124 Biện Xuân Thuấn Hậu Lộc - Thanh Hóa 200.000  
125 Biện Trọng Lâm Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
126 Biện tộc Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An 3.100.000  
127 Biện Văn Chiến Hòa Lộc - Thanh Hóa 200.000  
128 Biện Trọng Hùng Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
129 Nguyễn Hồng Luật Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
130 Biện Huyền
Biện Hải
Biện Tuấn
Biện Tuân
Biện Hữu
Bà Vịnh
Thạch Bắc - Hà Tĩnh 1.200.000  
131 Biện Trọng Việt Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
132 Biện Văn Lương Hậu Lộc - Thanh Hóa 200.000  
133 Biện Thị Chơn Hậu Lộc - Thanh Hóa 200.000  
134 Biện Văn Dũng
Biện Tuấn Anh
Biện Tiến Quân
Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 1.200.000  
135 Biện Việt Hòa   50.000  
136 Phạm Thị Xoan   100.000  
137 Biện Trọng Bảo Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
138 Biện Trọng Báo Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
139 Biện Khánh Linh Trần Phú - Tp Hà Tĩnh 200.000  
140 Biện Văn Nho
Biện Văn Thế
Tâm Hòa - Hòa Lộc - Thanh Hóa 300.000  
141 Biện Văn Quản
Biện Văn Sỹ
Thạch Trung - Hà Tĩnh 200.000  
142 Nguyễn Thị Ninh Thôn 2, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
143 Lê Thị Chiên Thanh Hóa 30.000  
144 Biện Thị Dung  Thôn 3 Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
145 Biện Thịnh Thôn 5, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
146 Biện Hiếu Thôn 7, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
147 Biện Văn Rạng Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An 200.000  
148 2 cháu Bằng, Quế (con ông Thắng) Thôn 2, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
149 Biện Thị Thành Tp Hồ Chí Minh 500.000  
150 Biện Văn Tình Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1.000.000  
151 Biện Văn Long (thủ quỹ) Tp Vinh - Nghệ An 500.000  
152 Biện Trọng Dân Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
153 Đậu Ngọc Vinh Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
154 Biện Long Hào
Biện Văn Tuấn Vũ
Thạch Quý - Hà Tĩnh 400.000  
155 Biện Văn Minh Hậu Lộc - Thanh Hóa 200.000  
156 Biện Văn Giao Hậu Lộc - Thanh Hóa 200.000  
157 Biện Văn Phổ Thạch Trung - Hà Tĩnh 200.000  
158 Nguyễn Văn Thuyết Thôn 1, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
159 Biện Văn Cường Thôn 2, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 150.000  
160 Biện Văn Hùng Thôn 2, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
161 Biện Thị Hương Nam Bắc Thành, Cẩm Thành, Ha Tĩnh 100.000  
162 Biện Văn Trọng
Biện Hòa
Biện Văn Năm
Chi nhánh Đồng Lộ - Thạch Linh 600.000  
163 Biện Minh Thành Đức Hòa Lộc - Thanh Hóa 100.000  
164 Biện Thị Lý Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
165 Biện Hùng Bắc Giang 200.000  
166 Biện Nhung Thạch Hương - Hà Tĩnh 500.000  
167 Biện Thị Thu Thạch Hương - Hà Tĩnh 500.000  
168 Biện Ngọc Cường Thạch Kim - Tp Hà Tĩnh 400.000  
169 Biện Văn Trung
Biện Văn Quang
Biện Văn Phát
Thôn 2, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 600.000  
170 Biện Văn Quang Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
171 Biện Thao Cẩm Thành 200.000  
172 Biện Thành Luân Tp Vinh - Nghệ An 500.000  
173 Gia đình ông Hương
Gia đình ông Quả
Gia đình bà Luyến
Thôn 2, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 150.000  
174 Biện Văn Tuyến Thạch Hương - Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
175 Biện Văn Hảo Thạch Học - Tp Hà Tĩnh 200.000  
176 Biện Quang Trung Thôn Ngũ Phúc - Cẩm Vịnh - Ha Tĩnh 300.000  
177 Biện Thị Nga (con ông Lý Cẩm Thành) THPT Cẩm Xuyên 100.000  
178 Bảo Tiệp
Điền Lịch
Thôn 2, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
179 Biện Thị Thành Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
180 Biện Văn Lương Thạch Trung - Hà Tĩnh 100.000  
181 Biện Thị Loan
Biện Thị Phượng
Tp Vinh - Nghệ An 200.000  
182 Biện Văn Nhữ Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
183 Biện Văn Thắng Thạch Trung - Tp Hà Tĩnh 100.000  
184 Nguyễn Thị Quang Thôn 7, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
185 Biện Ngọc Tân
Biện Ngọc Thắng
Thạch Kim - Tp Hà Tĩnh 500.000  
186 Cháu Toàn Nguyệt Thôn 3, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
187 Mự Minh Thôn 2, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 150.000  
188 Biện Văn Thanh Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
189 UBND xã Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 500.000  
190 Biện Hồng Phong Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 1.000.000  
191 Biện Văn Huỳnh Phường Đông Vĩnh - Tp Vinh 500.000  
192 Biện Hữu Hoàng Chi Thanh Chương - Nghệ An 1.000.000  
193 Biện Hữu Dư Khối 17 - Hà Huy Tập - Tp Vinh 1.000.000  
194 Hồ Thị Thơm
Biện Trọng Minh
Biện Thị Hoài
Nguyễn Công Thành
Biện Thị Huyền
Trần Thị Hải
Biện Trọng Mạo
Hồ Thị Hương
Trần Thị Hoài Thu
Tân Kỳ - Nghệ An 1.000.000  
195 Cấp ủy Thôn 3 Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
196 Trần Thát Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 300.000  
197 Chú Nông
Chú Chiến
Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 400.000  
198 Biện Văn Phúc Ngũ Phúc, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
199 Ông Thiết Tam Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
201 Biện Văn Tam
Biện Văn Lộc
Biện Văn Bằng
Biện Văn Thái
Chi họ Biện Đông Tiến, Thạch Trung, Hà Tĩnh 800.000  
202 Biện Ngọc Quyền
Biện Ngọc Cường
Biện Thanh Phương
Hương Khê - Hà Tĩnh 300.000  
203 Biện Văn Hà Thôn 2, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
204 Biện Thị Hồng Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
205 Biện Văn Thưởng cùng các con Tổ 1 - Trần Phú - Hà Tĩnh 1.000.000  
206 Biện Văn Trí Bảo Lộc - Lầm Đồng 500.000  
207 Biện Nhuận
Biện Trung
Biện Thuận
Biện Thế
Bà Xanh
Tổ 1 - Trần Phú - Ha Tĩnh 2.000.000  
208 Biện Đăng Đức
Biện Đăng Quang
Tổ 15 - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Phường Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
500.000  
209 Gia đình Biện Văn Thinh Đức Thọ - Hà Tĩnh 1.000.000  
210 Ông Quyền bà Liệu
Bình Thoa
Đức Thọ - Hà Tĩnh 600.000  
211 Biện Văn Thành Thạch Trung - Hà Tĩnh 200.000  
212 Nguyễn Thị Đinh Thạch Trung - Hà Tĩnh 200.000  
213 Biện Văn Lý Thạch Trung - Hà Tĩnh 300.000  
214 Biện Quý Đức Thọ - Hà Tĩnh 250.000  
215 Ông Hòa
Bà Mai
Chú Hồng
Chú Cảnh
Chú Phượng
Chú Tuất
Chú Tỵ
Chú Thành
Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1.600.000  
216 Biện Thanh Hưng Tân Vĩnh Cần, CẩmThành, Cẩm Xuyên, HT 500.000  
217 Biện Văn Thường Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An 200.000  
218 Biện Hà Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An 3.550.000  
219 Biện Minh Thắm Thôn 1, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
220 Biện Văn Tác Bắc Hà - Tp Hà Tĩnh 200.000  
221 Biện Văn Quế Thạch Trung - Hà Tĩnh 200.000  
222 Biện Lương Ngọc Phường Bắc Hà - Tp Hà Tĩnh 200.000  
223 Biện Thị Nết Tp Huế 300.000  
224 Biện Thị Hiền
Biện Thị Vân
Biện Thị Thúy
Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 300.000  
225 Hoàng Lâm Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh 200.000  
226 Biện Xuân Huề Tp Vinh - Nghệ An 1.000.000  
227 Chi Lâm Đồng Lâm Đồng 1.000.000 Tiền hương khói hàng năm
228 Biện Thị Bằng
Biện Thị Nga
Bưu điện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 500.000  
229 Hoàng Mạnh Hùng
Đinh Trí Dũng
Đại học Vinh 500.000  
230 Biện tộc Quảng Nam - Đà Nẵng Quảng Nam -  Đà Nẵng 3.000.000  
231 Biện Văn Hà Đồng Nai 150.000  
232 Biện Quang Khánh Xóm 22, Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An 200.000  
233 Biện Văn Công Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
234 Biện Văn Quốc (con Biện Hùng) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 5.000.000  
235 Biện Thị Hiền (con gái Biện Hùng) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 500.000  
236 Biện Thị Thu (con gái Biện Hùng) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh 1.000.000  
237 Chi tộc họ Biện Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa 1.000.000  
238 Biện Văn Đại (Liêm) Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
239 Biện Văn  Long (Quang) Thôn 1, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
240 Cấp Ủy ban cán sự Thôn 2, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
241 Gia đình Biện Trọng Huynh Tân Kỳ - Nghệ An 200.000  
242 Biện Hà         
Biện Quý
Biện Thành
Biện Trung
Biện Khánh
Xóm 22, Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An 1.000.000  
243 Gia đình ông Biện Văn Huấn
Biện Văn Lợi
Chi nhánh Thạch Đồng 400.000  
244 Biện Thị Han Thôn 4, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
245 Chi Đô Lương Đô Lương - Nghệ An 1.000.000 Hương khói năm Bính Thân
246 Chú Tân (Hoa) Thôn Kênh - Cẩm Thành – Cẩm Xuyên 200.000  
247 Gia đình chú Tường Thuyết Thôn Kênh - Cẩm Thành – Cẩm Xuyên 200.000  
248 Biện Văn Thìn Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
249 Biện Thị Huệ Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
250 Biện Ngọc Giang Đà Lạt 1.000.000  
251 Biện Phúc Châu Đức Trọng 500.000  
252 Biện Thị Thanh (Phi) Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 150.000  
253 Biện Đức Anh Khối 6 - P.Nguyễn Du - Tp Hà Tĩnh 200.000  
254 Biện Văn Hưng Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 200.000  
255 Biện Văn Quang Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 200.000  
256 Biện Văn Thạch Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 200.000  
257 Biện Tấn Dũng Bình Thuận 2.000.000  
258 Gia đình cháu Biện Văn Minh Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 200.000  
259 Biện Tám Quảng Ngãi 2.000.000  
260 Gia đình cháu Thuần Việt Ngọc Sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh 200.000  
261 Biện Văn Nghi (Độ) Tp Hồ Chí Minh 500.000  
262 Biện tộc Quảng Ngãi Quảng Ngãi 1.000.000 Viếng mộ Tổ Mẫu
263 Biện Quang Huy Đà Nẵng 1.000.000  
264 Biện Lợi
Biện Hưng
Biện Quế
Chi họ Thạch Hương - Tp Hà Tĩnh 600.000  
265 Biện Văn Hải Thạch Hà - Tp Hà Tĩnh 400.000  
266 Biện Văn Qùy
Biện Văn Lực
Biện Văn Dũng
Biện Bảo Tuyên
Đà Nẵng 800.000  
267 Huyện ủy Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 1.000.000  
268 Phạm Văn Hùng Thạch Quý - Hà Tĩnh 300.000  
269 PGS.TS Nguyễn Quang Hồng Khoa Lịch Sử - Đại học Vinh 300.000  
270 Biện Thị Tình Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 100.000  
271 Biện Đức Cường Khối 6, P.Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh 200.000  
272 Chi Đô Lương (34 người) Đô Lương - Nghệ An 6.800.000  
273 Gia đình Biện Thị Lài Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 200.000  
 
 
 
274 Gia đình Biện Thị Lập Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 300.000  
275 Biện Thị Lan Thạch Mỹ - Lộc Hà - Hà Tĩnh 200.000  
276 Biện Văn Trí Bảo Lộc - Lâm Đồng 500.000  
277 Biện Văn Dũng Da Hoai - Lâm Đồng 100.000  
278 Biện Văn Anh Da Hoai - Lâm Đồng 100.000  
279 Biện Văn Toản Da Hoai - Lâm Đồng 100.000  
280 Biện Văn Mạo Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
281 Biện Văn Diện Bảo Lộc - Lâm Đồng 200.000  
282 Biện Hùng Chương Đô Lương - Nghệ An 100.000  
283 Biện Minh Châu Đô Lương - Nghệ An 100.000  
284 Biện Văn Hồng Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
285 Biện Văn Cảnh Bảo Lộc - Lâm Đồng 200.000  
286 Biện Thanh Lý Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
287 Biện Văn Tố Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
288 Biện Văn Phúc Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
289 Biện Văn Minh Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
290 Biện Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
291 Biện Văn Dương Bảo Lộc - Lâm Đồng 100.000  
292 Biện Duy Thông Duy Linh 100.000  
293 Biện Văn Quyền Thôn 1, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên 200.000  
294 Biện Duy Ngân Đà Lạt 100.000  
295 Biện Văn Thành Đức Trọng 100.000  
296 Tập thể góp công đức Bảo Lộc - Lâm Đồng 1.000.000  
297 Biện Văn Đàm Thôn 2 Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 200.000  
298 Biện Văn Nhân Đắc Lắc 500.000  
299 Gia đình Biện Văn Bằng Khối 2, Thạch Hà, Hà Tĩnh 500.000  
300 Biện Văn Long (Xuyên) Hậu Lộc - Thanh Hóa 100.000  
301 Biện Xuân Hòa Hậu Lộc-Thanh Hóa 100.000  
302 Hội Người cao tuổi Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 100.000  
303 Chi nhánh họ Biện Hương Khê - Hà Tĩnh 8.000.000  
304 Chi họ Kim Liên Nam Đàn - Nghệ An 2.000.000 Công đức mộ Tổ Mẫu
305 Chi họ Kim Liên (13 người) Nam Đàn - Nghệ An 2.600.000  
306 Biện Văn Trung Cẩm Thành 200.000  
307 Biện Thanh Lý Cẩm Thành 300.000  
308 Biện Văn Hiệu Cẩm Thành 200.000  
309 Biện Văn Minh Cẩm Thành 200.000  
310 Biện Văn Cương Cẩm Thành 200.000  
311 Biện Văn Nại Cẩm Thành 200.000  
312 Biện Văn Thường Cẩm Thành 200.000  
313 Biện Văn Sâm Cẩm Thành 200.000  
 
(Riêng tiền ở hòm công đức: 1.441.000 + 1.000.000 + 60.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Hoàng giáp Thanh hình Hiến sát sứ Biện Hoành và Di tích Quốc gia - Đền thờ mang tên ông

HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 3216

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49155

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126192