18:49 +07 Thứ bảy, 13/07/2024

Menu

 

Trang nhất » Tin Tức » • Trang vàng công đức

BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH NGÀY 19/4/2013

Thứ năm - 30/05/2013 23:26
BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH NGÀY 19/4/2013

BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH NGÀY 19/4/2013

Ban Tài chính Biện tộc xin công bố bảng tổng hợp Công đức. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con Biện tộc khắp mọi miền.
BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH, NGÀY 19/4/2013
             
TT Các cá nhân địa danh Số tiền   TT  Các cá nhân địa danh Số tiền
1 Biện Xuân Trâm (Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh     1,000,000   31 Biện Văn Dung (nt)        50,000
2 Biện Văn Hùng (B.Giang, C.Mỹ)     1,000,000   32 Biện Văn Sáu (nt)        50,000
3 Biện Xuân Số (á Lữ, Đại Đồng, Thuận Thành, B,Ninh)        500,000   33 Biện Văn Sinh (nt)        50,000
4 Biện Thị Khuôn (nt)        500,000   34 Biện Văn Hùng (Hậu Lộc, TH)        40,000
5 Biện Xuân Thạc (nt)     1,000,000   35 Biện Văn Đại (B. Sơn, TH)      200,000
6 Biện Xuân Quých (nt)        500,000   36 Biện Thành An (Hậu Lộc, TH)   1,000,000
7 Biện Xuân Khen (nt)        500,000   37 Biện Thị Tròn ( Hậu Lộc, TH)      100,000
8 Biện Xuân Khơi (nt)        500,000   38 Biện Hùng Chương (ĐL, Nghệ An)      100,000
9 Biện Xuân Truy (nt)        200,000   39 Biện Minh Châu (NT)      100,000
10 Biện Xuân Tuần (nt)        200,000   40 Biện Văn Thuận (Thanh Chương, Nghệ An)      200,000
11 Biện Thị Khung (nt)        100,000   41 Biện Hữu Mạnh (T.Chương, N.A)      200,000
12 Biện Thị Khán (Hòa Lộc, H,Lộc,TH        300,000   42 Biện Văn Hệ (T.Long, T.Chương)      100,000
13 Biện Thị Khoán (nt)        300,000   43 Biện Cường (T.Hà, T.Chương.NA)      500,000
14 Phan Thị Thuận (con dâu) nt        300,000   44 Biện Thị Thơm (Vinh) con Ô.Long, Bà Mai Thanh Hà (T.Chương)   2,000,000
15 Biện Thị Xuân (nt)        300,000   45 Biện Văn Hiếu (T.Long, T.Chương)      200,000
16 Biện Thị Lưu (nt)        300,000   46 Biện Anh Sửu (nt)      100,000
17 GĐ Biện Tiến Hải (B.Sơn, TH)     1,000,000   47 Biện Văn Lâm (nt)      200,000
18 Biện Văn Minh (Hậu Lộc, TH)        200,000   48 Biện Văn Trường (Võ Liệt, T.Chương)      500,000
19 Biện Văn Thông (nt)        100,000   49 Biện Quang Khánh (X.Lâm, N.Đàn)      100,000
20 Biện Xuân Thuận (nt)        100,000   50 Biện Văn Trung (nt)      500,000
21 Biện Văn Lượng (nt)        200,000   51 Biện Sinh Toàn  (nt)      500,000
22 Biện Văn Tăng (nt)        100,000   52 Biện Đức Tráng (nt)      500,000
23 Biện Văn Sóng (nt)        100,000   53 Biện Thành Đồng (nt)      200,000
24 Biện Thám Ngân (nt)        100,000   54 Trần Kháng Chiến (Con Bà Mùi) nt   1,000,000
25 Biện Nho Vinh (nt)        100,000   55 Biện Văn Tài (K.Liên, N.Đàn,NA)      500,000
26 Lê Thị Yến (Quý) nt          80,000   56 Biện Văn Rạng (nt)      100,000
27 Biện Minh Thành Đức (nt)        100,000   57 Biện Trọng Minh (Tân Kỳ) nt   2,000,000
28 Biện Xuân Hòa (nt)          50,000   58 Biện Trọng Hợi (nt)  
29 Biện Văn Chiến Hào (nt)        100,000   59 Biện Trọng Đức (nt)  
30 Biện Văn Cường (nt)          50,000   60 Biện Văn Đình (H.Nguyên, N.an)      500,000
TT Các cá nhân địa danh Số tiền   TT  Các cá nhân địa danh  Số tiền 
61 Biện Hữu Hoàng (TT Nam Đàn)     2,000,000   96 Biện Văn Vỹ (H.Khê, H.tĩnh)      200,000
62 Biện Văn Nguyên (Quỳ Hợp, N.an)        200,000   97 Biện Văn Tâm (H.Khê, H.tĩnh)      200,000
63 Biện Thị Tịnh (TP Vinh)        300,000   98 Biện Văn Bảo (H.Khê, H.tĩnh)      200,000
64 Biện Đức Cường (nt)        200,000   99 Biện Văn Mẫn (H.Sơn, HT)      500,000
65 Biện Đức Thắng (nt)        200,000   100 Biện Dương Tùng (nt)      500,000
66 GĐ Biện Văn Dục (nt)        500,000   101 Biện Cao Cường (Thạch Long, HT)   2,000,000
67 GĐ Biện Văn Long (nt)        700,000   102 Biện Văn Quang (Thạch Long HT)      200,000
68 Biện Xuân (nt)        100,000   103 Biện Văn Bằng (Thạch Thượng, HT)      200,000
69 Biện Xuân Huề (nt)     1,000,000   104 Biện Văn Thành (nt)      100,000
70 Biện Trung Thông (nt)        500,000   105 Biện        Bé (Thạch Bắc, L.Hà, HT)      200,000
71 Biện Thị Thanh (nt)        200,000   106 Biện Danh Long (nt)      200,000
72 Biện Văn Nhuận (38, N.Trãi) nt        400,000   107 Biện Văn Hoàng (nt)      200,000
73 Biện Hữu Dư+Hữu Thắng (tp Vinh)     1,000,000   108 Biện Văn  Tuấn (nt)      200,000
74 Biện Thị Xuân (nt)     2,000,000   109 Biện Văn Vịnh (nt)      200,000
75 Biện Tư Thục (H.Lộc, TP Vinh)        200,000   110 Biện Văn Tân (nt)      200,000
76 Biện Sỹ (Đức Thọ, Hà Tĩnh)        100,000   111 Biện Văn Thắng (nt)      200,000
77 Biện Văn Hải (nt)        100,000   112 Biện Văn Thuận (nt)      200,000
78 Biện Văn Thanh (nt)        100,000   113 Biện Văn Diện (nt)      100,000
79 Biện Viết Toàn (nt)        100,000   114 Biện Văn Huy (nt)      200,000
80 Biện Văn Tĩnh (nt)        500,000   115 Biện Văn Hải (nt)      100,000
81 Biện Tấn Khoa (nt)        500,000   116 Biện Văn Quang (nt)      100,000
82 Biện Văn Cảnh (nt)        100,000   117 Biện Văn Cường (nt)      200,000
83 Biện Văn Thọ (nt)          50,000   118 Biện Thị Tam (Thạch Linh, TH, HT)      300,000
84 Biện Văn Hùng (T.Lộc, C.Lộc,HT)     2,500,000   119 Biện Văn Thông (nt)      400,000
85 Biện Văn Dũng (nt)   120 Biện Văn Trọng (Đồng Lộ, T.Linh, HT      500,000
86 Biện Văn  Sỹ (nt)   121 Biện Thị Hoa (Thạch Linh, HT)      100,000
87 Biện Văn Cương (nt)   122 Biện Huấn (Thạch Đồng, TH, HT)      200,000
88 Biện Văn Quyết (nt)   123 Biện Thuấn (nt)      200,000
89 Biện Văn Sơn (nt)   124 Biện Văn Tuấn (Thạch Trung, TH,HT      200,000
90 Biện Văn Sâm (nt)   125 Biện Văn Quế (nt)      200,000
91 Biện Văn Hưu (nt)   126 Biện Văn Lộc (Đồng Thạch, TH, HT)      800,000
92 Biện Văn Hiệu (nt)   127 Biện Văn Tam (nt)  
93 Biện Văn Quý (X.An, N.Xuân,HT)        400,000   128 Biện Văn Anh (nt)  
94 Biện Ngọc Cường (H.Khê, H.tĩnh)        100,000   129 Biện Văn Hào (Thạch Quý, HT)      200,000
95 Biện Văn Phong (H.Khê, H.tĩnh)        200,000   130 Biện Đăng Quang (Thạch Tân,HT      500,000
TT Các cá nhân địa danh Số tiền   TT  Các cá nhân địa danh  Số tiền 
131 Biện Thị Tính (Thạch Hương,HT)        100,000   166 Biện Thức (Trần Phú , HT)      200,000
132 Biện Lợi (nt)        200,000   167 Phan Thị Lan (T6, Nguyễn Du, HT)      100,000
133 Biện Văn Tác (Bắc Hà, H,Tĩnh)        300,000   168 Biện Hà (Nguyễn Du, HT)      200,000
134 Biện Thị Thanh (Trần Phú, HT)        100,000   169 Biện Thị Chương (Hà Huy Tập, HT      100,000
135 Biện Văn Hùng (nt)        200,000   170 Biện Thị Hằng (Nguyễn Du, HT)      100,000
136 Biện Văn Uy (nt)        200,000   171 Biện Văn Quang (nguyễn Du, HT)      300,000
137 Biện Văn Dũng (nt)        200,000   172 Biện Văn Dũng (nguyễn Du, HT)      300,000
138 Biện Thị Nhàn (nt)        200,000   173 Biện Văn Định (nguyễn Du, HT)      200,000
139 Biện Văn Thắng (nt)        200,000   174 Biện Văn Hòa (nguyễn Du, HT)      300,000
140 Biện Văn Ánh (nt)        200,000   175 Biện Đăng Quang (TP Hà tĩnh)      100,000
141 Biện Văn Minh (nt)        100,000   176 Biện hùng (Đài truyền hình HT)      100,000
142 Biện Thị Vân (nt)        100,000   177 Tổ thợ xây Lộc Hà, Hà Tĩnh      500,000
143 Biện Văn Nghĩa (nt)        200,000   178 Biện Thanh Hải (TP Hà Tĩnh)      200,000
144 Biện uyển (nt)        100,000   179 Nguyễn Thanh Bình (bí thư tỉnh HT)   2,000,000
145 Biện Văn Dương (nt)        500,000   180 Ban cán sự thân 3 Cẩm Mỹ      100,000
146 Biện Văn Bích (nt)        500,000   181 Biện Đàm (T2, Cẩm Mỹ, Cxuyên,HT)      100,000
147 Biện Văn Tương (nt)     1,000,000   182 Đảng ủy, UBND, HĐND, MT Cẩm Mỹ   1,000,000
148 Biện Văn Quế (nt)        200,000   183 Biện Văn Hợi (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
149 Biện Văn Hòe (nt)        200,000   184 Biện Văn Loan (C.Mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
150 Biện Văn Sinh (Thảo) (nt)        500,000   185 Biện Văn Thừa (C.Mỹ, Cẩm Xuyên)      100,000
151 Biện Văn Sinh (nt)        400,000   186 Biện Văn Hòa (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
152 Biện Văn Tôn (nt)        300,000   187 Biện Văn Bình (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
153 Biện Văn Thế (nt)        200,000   188 Biện Văn Lý (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
154 Biện Văn Thuận (nt)        200,000   189 Biện Văn Thắng (C.Mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
155 Biện Văn Liệu (Trần Phú , HT)        300,000   190 Biện Văn Nam (cẩm mỹ, C. Xuyên)      300,000
156 Biện Văn Đào (Trần Phú , HT)        200,000   191 Biện Văn Đàm (C.Mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
157 Biện Văn Thưởng (Trần Phú , HT)        200,000   192 Lê Thị Nở (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên)      300,000
158 Biện Văn Chí (Trần Phú , HT)        200,000   193 Dương Thị Thanh (C.Mỹ, C.xuyên)      300,000
159 Biện Văn Thông (Trần Phú , HT)        200,000   194 Dương Thị Minh (C.Mỹ, C.xuyên)      300,001
160 Biện Văn Thái (Trần Phú , HT)        200,000   195 GĐ Ô.Toản, bà Lập (TP HCM)      400,000
161 Biện Thị Tam (Trần Phú , HT)        200,000   196 Nguyễn Văn Thuyết (Cẩm Mỹ)      100,000
162 Biện Thị Lý (Trần Phú , HT)        200,000   197 Biện Thị Lý (Hòa) Cẩm Mỹ      200,000
163 Biện Văn Lệ (Trần Phú , HT)        200,000   198 Dương Thìn (Cẩm Mỹ)        50,000
164 Biện Văn Tam (Trần Phú , HT)        200,000   199 Lê Văn Dụ (Cẩm Mỹ)        50,000
165 Biện Văn Chung (Trần Phú , HT)        200,000   200 Biện Thị Vân (Cẩm Mỹ)      100,000
TT Các cá nhân địa danh Số tiền   TT  Các cá nhân địa danh  Số tiền 
201 Dương Văn Tiến (Cẩm Mỹ)        100,000   237 Biện Quang Trung T1 (cẩm vịnh)      200,000
202 Bùi Đức Tân (Cẩm Mỹ)        100,000   238 Biện Văn Hiếu T3 (cẩm vịnh)      100,000
203 Biện Thị Lưu (Cẩm Mỹ)          50,000   239 Biện Văn Lợi (cẩm vịnh)      100,000
204 Biện Hợi (Cẩm Mỹ)        100,000   240 Biện Văn Đạo T7 (cẩm vịnh)      100,000
205 Biện Văn Bình (Cẩm Mỹ)        100,000   241 Biện Văn Long T1 (Cẩm Vịnh)      100,000
206 Dương Thị Luyến (Cẩm Mỹ)        100,000   242 Biện Văn Quang T1 (Cẩm Vịnh)      100,000
207 Dương Thị Liên(Cẩm Mỹ)        100,000   243 Biện Văn Đại T1 (Cẩm Vịnh)      100,000
208 Dương Trí Toàn (Cẩm Mỹ)        100,000   244 Biện Văn Chương T1 (Cẩm Vịnh)      100,000
209 Lê Thị Lan (Cẩm Mỹ)        100,000   245 Trần Văn Hoan T1 (Cẩm Vịnh)      100,000
210 Mặt trận thân 2 (Cẩm Mỹ)        100,000   246 Biện Văn Như (ngũ Quế, C.Vịnh)      150,000
211 Biện Thị Lài (Cẩm Mỹ)        100,000   247 Biện Văn Dũng ( Cẩm vịnh)      300,000
212 Biện Xuân Vũ (Cẩm Mỹ)        100,000   248 Biện Văn Chiến (Cẩm Vịnh)      200,000
213 Cấp ủy T3 (Cẩm Mỹ)        150,000   249 Nguyễn Hùng Vọng (Cẩm Vịnh)      100,000
214 Lưu văn Hoan T11 (Cẩm Mỹ)        200,000   250 Nguyễn Hồng Viễn (Cẩm Vịnh)      100,000
215 Biện Thị Hệ T1 (Cẩm Mỹ)          50,000   251 Nguyễn Trung xóm 5 (Cẩm Vịnh)      200,000
216 Biện Thị Đoàn (Cẩm Mỹ)          50,000   252 Biện Văn Quang (Cẩm Vịnh)      100,000
217 Biện Luận Đề T5 (cẩm Mỹ)        200,000   253 Biện Văn Phát (Cẩm Vịnh)      100,000
218 GĐ Vi Lài (Kẻ Gỗ, câm mỹ)        200,000   254 Lê Văn Đầm (Ngũ Quế, Cẩm Vịnh)      200,000
219 GĐ Thạnh Phi (Kẻ gỗ, Cẩm Mỹ)        100,000   255 Biện Văn Bính T7 (Cẩm Vịnh)      100,000
220 Biện Thị Hiền (C.Quan, C.xuyên)        200,000   256 Biện Văn Dũng T5 (Cẩm Vịnh)      200,000
221 Biện Thái Hòa T1 (Cẩm Vinh, CX)        100,000   257 Biện Văn Đạo T7 (Cẩm Vịnh)      100,000
222 Biện Thanh Sơn L1(C.Vinh, CX)        400,000   258 GĐ Quý Quang (quầy ăn uống C.duệ        50,000
223 Trần Thị Thanh L1(C.Vịnh, CX)        100,000   259 Biện Văn Thiềng (Cẩm Duệ)      100,000
224 Biện Văn Công L1(C.Vịnh, CX)        200,000   260 Biện Văn Thuyết (Cẩm Duệ)      200,000
225 Biện Văn Hà L2(C.Vịnh, CX)        100,000   261 Biện Thị Thúy (Cẩm Duệ)      100,000
226 Biện Văn Nhi L1 (C.Vịnh, CX)        100,000   262 UIBND xã  (Cẩm Duệ)      100,000
227 Biện Thị KHuyên (C.Vịnh, CX)          50,000   263 Biện Trung Tứ (Bắc Thành. C.Thành)      100,000
228 Biện Văn Vịnh (C.Vịnh, CX)          20,000   264 BIện Thạch Nhuy (nt)      100,000
229 Biện Văn Minh (C.Vịnh, CX)        150,000   265 GĐ Nam Xuân (Cẩm Thành)      100,000
230 Biện Văn Minh (Thủy) (C.Vịnh, CX)        200,000   266 Biện Hồng Phong (Cẩm Thăng, C.Thành)      500,000
231 Biện Văn Nhâm (Ngũ Quế, C.Vịnh)        200,000   267 Biện Văn Ninh (Cẩm Thành)      100,000
232 Biện Văn Chiến T1 (cẩm vịnh)          50,000   268 Biện Quang (nt)      200,000
233 Biện Thị Hợi (Cẩm vịnh)          50,000   269 Biện Hoà Vĩnh Cẩm (Cẩm Thành)      400,000
234 GĐ Biện văn Nồng        200,000   270 Biện Cảnh (Cẩm Thành)      400,000
235 Biện văn Thanh T2 (cẩm vịnh)        200,000   271 Biện Phượng (Cẩm Thành)      400,000
236 GĐ Soa + Nguyệt (cẩm vịnh,HT)        500,000   272 Biện Thành (Cẩm Thành)      400,000

TT

Các cá nhân địa danh

Số tiền
 
TT 

Các cá nhân địa danh
 
Số tiền 
273 Biện Tỵ (Cẩm Thành)        400,000   305 Biện Viết Hùng (Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên      300,000
274 Biện Tuất (Cẩm Thành)        400,000   306 Biện Viết Hùng (nt)      100,000
275 Biện Hồng (Cẩm Thành)        400,000   307 Biện Văn Định (nt)      100,000
276 Biện Thành (Cẩm Thành)        100,000   308 Biện Tấn Lợi (Ban Chinh, Châu đốc Bìa Rịa Vũng Tàu)      500,000
277 Biện Văn Hải (B.Thành, C.Thành)        500,000   309 Biện Tấn Dũng (Bình Thuận)      500,000
278 Biện Văn Sơn (H.Mỹ, Cẩm Thành)        500,000   310 BIện Văn Ánh (Đa Hoai, Lâm Đồng)      200,000
279 Biện Văn Nai (Cẩm Thành)        200,000   311 Biện Thanh Bình (14/13/8 Thân Nhân Trung, Tâm Bình, TP HMC)   1,000,000
280 Biện Văn Cương (Cẩm Thành)     3,100,000   312 GĐ Biện Văn Bành (TP HCM)   2,000,000
281 Biện Văn Tịch (Cẩm Thành)        500,000   313 Biện văn Đại (Nt)      300,000
282 Biện Văn Tình (Cẩm Thành)        100,000   314 Biện Ngọc Đạt TP HCM - Thạch Bắc   1,000,000
283 Biện Thị Han (Thị trấn C.xuyên)        100,000   315 Biện Ngọc Hùng (nt)      500,000
284 Biện Đắc Đức (Thị trấn C.xuyên)        100,000   316 Biện Văn Lý (TP HCM)      100,000
285 Biện Thị Văn (Thị trấn C.xuyên)        100,000   317 Vân Trang, Thanh Hiền, Trà My
 (Cao học K20 VHVN, Đại học Vinh)
  1,000,000
286 Biện Thị Bằng (Thị trấn C.xuyên)        100,000   318 Biện Quang Vinh (Lào Cai)   1.000.000
287 Biện Thị Nga (Thị trấn C.xuyên)        100,000   319 Lương Xuân An (Cháu ông Biện Dục)  15.000.000
288 Biện Xuân Hùng (T.trấn C.xuyên)        200,000   320 Biện Văn Nghi (Con ông Biện Đệ)  20.000.000
289 Nguyễn Hoàng ý (CẩmThạch, CX)        100,000        
290 Biện Du (TP Vinh - Kỳ Anh)        400,000        
291 Biện Văn chi (Cẩm Lê, Đà Nẵng)     5,000,000        
292 Biện Văn Dũng (CẩmLê, Đ. Nẵng)     1,000,000        
293 Biện Văn Đồng (CẩmLê, Đ. Nẵng)     1,000,000        
294 Biện Quang Huy (CẩmLê, ĐNẵng)        500,000        
295 Trần Đình Sum rể họ Biện Đ.Lắc        300,000        
296 Biện Thanh Hiên (Đắc Lắc)        500,000        
297 Biện Thị Lý (Krong Búc - Đ.Lắc)        500,000        
298 Biện Pháp (Khánh Hòa)        300,000        
299 Biện Miêng (Khánh Hòa)        200,000        
300 Biện Giám (Khánh Hòa)        200,000        
301 Biện Liềm (Khánh Hòa)        200,000        
302 Biện Thị Dệt (Khánh Hòa)        200,000        
303 Biện Lý (Khánh Hòa)        500,000        
304 Biện Kính (Khánh Hòa)        500,000        
             
BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH, NGÀY 19/4/2013 (CÁC CHI TỘC)
             
TT Các chi tộc / địa danh Số tiền   TT  Các chi tộc / địa danh Số tiền
1 Đoàn lễ Biện tộc Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh   10,000,000   11 Chi họ Biện Uyển, Trần Phú, Hà Tĩnh   5,000,000
Tiền lễ + lẵng hoa        900,000   12 Chi họ Thạch Long, Hà Tĩnh   1,000,000
2 Đoàn lễ Biện tộc Á Lữ, Đại Đồng, Thuận Thành, Bắc Ninh     6,000,000   13 Chi họ Hương Khê, Hà Tĩnh   3,000,000
Tiền lễ        700,000   14 Chi Thạch Trung (Ông Phúc)   3,000,000
3 Chi họ Hậu Lộc, Thanh Hóa     2,500,000   15 Chi họ Dương (Cẩm Mỹ, CX, HT)      200,000
4 Chi hộ Đô Lương - Nghệ An     7,000,000   16 Chi đồng lộ Thạch Linh, HT (Ô.Trọng   5,000,000
5 Năm 2013     1,000,000   17 Chi II Cẩm Lệ, Đà Nẵng   1,500,000
6 Chi họ Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An     2,000,000   18 Chi Quảng Ngãi   2,000,000
Tiền lễ        600,000   19 Chi Lâm Đồng, Đồng Nai      500,000
7 Chi họ Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An     1,200,000        
8 Chi họ Kim Kiên, Nam Đàn, Nghệ An     1,000,000        
9 Chi Biện Trường Thao, Hoàng Trù     7,000,000        
10 Chi họ Thanh Chương, Nghệ An     3,380,000        

Tác giả bài viết: Biện Văn Long

Nguồn tin: Hội đồng Biện tộc Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Biện Văn Thiện - 27/07/2013 13:00
Biện Văn Thiện, Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã nộp 1.000.000 ngày 10/3 AL sao không thấy tên?
admin - - 13/06/2013 13:12
Đang rà lại! Mong Anh Thiện vui lòng đợi!
Biện Văn Thiện - 11/06/2013 14:46
Biện Văn Thiện, Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã nộp 1.000.000 ngày 10/3 AL sao không thấy tên?

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Hoàng giáp Thanh hình Hiến sát sứ Biện Hoành và Di tích Quốc gia - Đền thờ mang tên ông

HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 3066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49005

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126042