19:08 +07 Thứ bảy, 13/07/2024

Menu

 

Trang nhất » Tin Tức » • Hội đồng Biện tộc

Biện tộc gặp mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ bảy - 04/06/2011 21:21
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ - ĐẠI DIỆN BÀ CON BIỆN TỘC CÁC VÙNG MIỀN VỀ DỰ CUỘC GẶP MẶT HỘI ĐỒNG BIỆN TỘC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2012 -
Biện tộc gặp mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Biện tộc gặp mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ - ĐẠI DIỆN BÀ CON BIỆN TỘC CÁC VÙNG MIỀN
VỀ DỰ CUỘC GẶP MẶT HỘI ĐỒNG BIỆN TỘC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT
                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2012
      ------------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC GẶP MẶT
(Ban điều hành là các thành viên trong Hôi đồng Biện tộc, gồm các ông: Biện Quốc Dũng (Khánh Hoà), Biện Văn Dũng (Đà Nẵng) Biện Minh Điền (Nghệ An – Hà Tĩnh),...
I. KHAI MẠC (ông Biện Quốc Dũng):
Kính thưa các Quý vị – Đại diện cho bà con Biện tộc các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là ở phía Nam của Tổ quốc!
·        Trước hết, thay mặt cho Hội đồng Biện tộc Việt Nam và Ban tổ chức cuộc gặp mặt, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị về dự Cuộc gặp mặt Hội đồng Biện tộc Việt Nam lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 24 tháng 10 năm 2012).
·        Về dự cuộc gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu, có:
1. Ban Thường trực và Ban Thường trực mở rộng Hội đồng Biện tộc Việt Nam
2. Đại diện cho các chi tộc họ Biện các vùng miền:
- TP. Vinh – Nghệ An: ông Biện Minh Điền, Biện Văn Long
- Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (quê hương của Hoàng Giáp Biện Hoành): ông Biện Văn Hùng, Biện Văn Bình
- Đà Nẵng: ông Biện Văn Dũng
- Quảng Ngãi: ông Biện Văn Dũng, Biện Văn Nhung, Biện Văn Tám
- Khánh Hoà: ông Biện Quốc Dũng,…
- Đồng Nai: ông Biện văn Hà,…
- TP. Hồ Chí Minh: các bà: Biện Thị Hương, Biện Thị Vân, Biện Thị Lập;  các ông: Biện văn Bình, Biện Thành, Biện Văn Thắng, Biện Văn Lý,...
- TP. Bà Rịa – Vũng Tàu: các ông Biện Văn Quang, Biện Văn Dũng,…
- Đắc Lắc: các ông Biện Văn Minh, Biện Văn Hiên,…
- Đắc Nông: ông Biện Minh,…
- Bảo Lộc – Lâm Đồng: ông Biện Tý,…
- Đà Lạt: ông Biện Phúc Châu, Biện Văn Hanh,…
- Đồng Tháp: ông Biện Tam
- Châu Đốc: ông Biện Minh Tài,…
- Vĩnh Long: ông Biện Công Hải, Biện Công Hội,…
- Cần Thơ: ông Biện Minh Tâm
 
 
 
 
 
·        Kính thưa các Quý vị ! Cuộc gặp mặt lần này nhằm:
Thứ nhất, để gặp gặp mặt, kết nối, chia sẻ tình anh em bà con họ – tộc, tình huyết thống; để cùng nhau hướng về nguồn cội, : Tổ Tông công đức thiên niên thịnh, Tử hiếu, tôn hiền, vạn đại vinh…
Thứ hai, để thông báo với quý vị về việc kết nối quan hệ họ / tộc các vùng miên trong cả nước, trong nước với hải ngoại, và việc ra đời của Hội đồng Biên tộc Việt Nam.
Thứ ba, để nhìn lại và tiếp tục bàn về nhiều vấn đề quan trọng của Biện tộc (viêc tu bổ Đền miếu Quan Nghè Biện Hoành, việc xây nhà Bái đường, việc tế lễ hàng năm, việc xây dựng và hoàn thiện gia phả dòng họ, việc ra mắt website Biện tộc Việt Nam, v.v…).
Xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị về dự Cuộc gặp mặt Hội đồng Biện tộc Việt Nam lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh hôm nay. Xin chúc cho cuộc gặp gỡ thành công tốt đẹp. Hy vọng từ cuộc gặp gỡ này, dòng họ Biện với một bề dày truyền thống hơn 500 năm, được khơi nguồn từ bậc khai khoa Hoàng giáp – Tiến sĩ Biện Hoành sẽ có một vị trí xứng đáng trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam. Thay mặt cho Hội đồng Biện tộc Việt Nam, tôi xin khai mạc cuộc gặp gỡ hôm nay!
·        Chủ toạ và thư ký cuộc họp:
+ Chủ toạ:
- Ông Biện Quốc Dũng, Biện Minh Điền
- Ông Biện Minh Điền
- Ông Biện …
+ Thư ký cuộc họp:
- Ông Biện Hà (Đồng Nai)
 
II. THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC
  BIỆN TỘC VIỆT NAM (NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2012)
               (Ông Biện Văn Dũng trình bày)
 
Ngày 15/9/2012, Ban liên lạc Biện tộc 3 miền Bắc – Trung - Nam đã có cuộc họp tại TP. Vinh. Tham dự cuộc họp có các ông bà đại diện cho các chi tộc họ Biện 3 miền trên cả nước. Cuộc họp diễn ra trong không khí của tình họ tộc, tình huyết thống sâu nặng, với sự tri ân và tinh thần trách nhiệm cao đối với Tổ tiên, dòng tộc.
Cuộc họp được bàn bạc, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề, có tổng kết, đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua (việc kết nối liên lạc bà con Biện tộc 3 miền trong cả nước; việc trùng tu, xây dựng Đền Miếu thờ bậc thuỷ Tổ – Quan Nghè Biện Hoành, việc đón nhận Bằng Di tích Văn hoá - Lịch sử Quan Nghè Biện Hoành, v.v…).
Cuộc họp cũng xác định rõ nhiều công việc phải làm trong thời gian tới và kế hoạch thực thi (Xin thêm đất để mở rộng khuôn viên Đền thờ cho xứng tầm với Di tích; Xây nhà Bái đường chuẩn bị cho việc tế lễ vào tháng 3 (AL) năm 2013; Công tác tư liệu, phả hệ Biện tộc; Lập trang thông tin điện tử (websitte) về Biện Tộc Việt Nam; Thành lập Hội đồng Biện tộc trên cơ sở của Ban liên lạc trước đây.
Cuộc họp đã đi đến thống nhất cao (100%) thành lập Hội đồng Biện tộc, lấy tên là Hội đồng Biện tộc Việt Nam. Hội đồng bước đầu tạm được cơ cấu gồm gồm: Ban Thường trực, Ban Thường trực mở rộng, và Ban Thư ký.
Ban Thường trực gồm có: Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch phụ trách các mặt công tác của Hội đồng Biện tộc. Ban Thường trực mở rộng gồm các thành viên đại diện cho các chi tộc họ Biện ở các vùng miền.
Về cơ cấu cũng như thành phần Ban Thường trực và Ban Thường trực mở rộng, về các tổ chức của dòng họ từ tỉnh, thành đến cơ sở (các chi họ), đây là việc còn phải tiếp tục bàn bạc, bổ sung và thực hiện (dự định sẽ thực hiện ở những cuộc họp sau).
Kết quả cụ thể của cuộc họp thành lập Hội đồng Biện tộc như sau:
- Ban Thường trực gồm có:
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Biện Minh Điền, PGS.TS (phụ trách chung).
2. Phó Chủ tịch (phụ trách công tác Ngoại vụ): Ông Biện Quốc Dũng.
3. Phó Chủ tịch (phụ trách công tác Xây dựng): Ông Biện Văn Hùng.
4. Phó Chủ tịch (phụ trách công tác Tài chính): Ông Biện Văn Long.
- Ban Thư ký, gồm: 1. ông Biện Văn Quyền; 2. Ông Biện Hữu Thắng
- Ban Thường trực mở rộng, gồm có:

 

TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Imail
1 Biện Xuân Hợi Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên    
2 Biện Văn Bình Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên 0988.209.586  
3 Biện Văn Hoàn Bắc Ninh 0975.688.965  
4 Biện Hải Thanh Hoá 0373.778.877  
5 Biện Hồng Hoàng Nam Đàn 0912592278  
6 Biện Văn Huề Thành phố Vinh    
7 Biện Văn Quỳnh Thành phố Vinh    
8 Biện Văn Quý Đô Lương    
9 Biện Văn Cường Thanh Chương    
10 Biện Văn Tôn Thạch Hà 0915259033  
11 Biện Văn Thưởng Thạch Hà    
12 Biện Văn Đương Thạch Hà    
13 Biện Bạch Vân Đà Nẵng    
14 Biện Văn Dũng Đà Nẵng    
15 Biện Văn Thông TP Vinh    
16 Biện Văn Đồng Cẩm Xuyên    
17 Biện Tấn Dũng Quảng Ngãi 0919760402  
18 Biện Văn Nhung      
19 Biện Văn Đông      
20 Biện Văn Thiện      
21 Biện Phúc Châu Đà Lạt    
22 Biện văn Bình TP. Hồ Chí Minh    
23 Biện Thành TP. Hồ Chí Minh    
24 Biện văn Hà Đồng Nai    
25 Biện Minh Tài Châu Đốc    
26 Biện Minh Tâm Cần Thơ    
27 Biện Tam Đồng Tháp    
28 Biện Văn Hiên Đắc Lắc    
29 Biện Công Hải Vĩnh Long    
30 Biện Xuân Khương Khánh Hoà    
 
BẦU BỔ SUNG TIẾP (Tại cuộc họp ngày 24 tháng 10 năm 2012:
 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
         

 
 
 
 
 
 
 
 
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỆN TỘC VIỆT NAM
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG BIỆN TỘC
(Ông Biện Minh Điền trình bày)
1.     Việc xác định Thuỷ tổ – người khai khoa Biện tộc Việt Nam
2.     Về Quan Nghè Biện Hoành – Tiến sĩ (Hoàng Giáp Chế khoa, 1554)
3.     Về con cháu Biện tộc trên các vùng/miền của đất nước Việt Nam, con cháu Biện tộc ở hải ngoại…
4.     Công tác liên lạc, kết nối và sự ra đời của Ban Liên lạc Biện tộc ba miền Bắc – Trung - Nam
5.     Hoạt động của Ban Liên lạc Biện tộc và những công việc đã làm được…
6.     Sự ra đời của Hội đồng Biện tộc và hoạt động của Hội đồng
7.     Về công tác trùng tu, tôn tạo, xây dựng Đền thờ và nhà Bái đường Quan nghè Biện Hoành
8.     Chuẩn bị cho cuộc tế lễ và gặp mặt bà con Biện tộc cả nước vào 10 tháng 3 (AL) năm 2013…
9.     Tổ Tông công đức, thiên niên thịnh/ Tử hiếu, tôn hiền, vạn đại vinh…
 
 
IV. VỀ CÔNG TÁC TRÙNG TU, TÔN TẠO, XÂY DỰNG
ĐỀN THỜ VÀ NHÀ BÁI ĐƯỜNG QUAN NGHÈ BIỆN HOÀNH
(Ông Biện Văn Hùng trình bày)
 
V. VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH
(Ông Biện Văn Long trình bày)
 
VI. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU
(Ông Biện Quốc Dũng và ông Biện Minh Điền điều hành)
VII. CÔNG VIỆC THỜI GIAN TỚI VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
(Ông Biện Minh Điền trình bày)
 
VIII. CÔNG ĐỨC
(Các đại biểu đóng góp)
 
IX. TỔNG KẾT
(Ông Biện Minh Điền)
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****************************************
 
 
Thành phố Vinh, này 17 tháng 9 năm 2012
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC
BIỆN TỘC VIỆT NAM

 

 
  1

 

              Ngày 15/9/2012 Ban liên lạc Biện tộc 3 miền của cả nước tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Biện Minh Điền. Tham dự cuộc họp có các ông bà đại diện cho Biện Tộc 3 miền của cả nước để đánh giá một số công việc đã làm được trong thời gian qua và kế hoạch triển khai một số công việc phải làm trong thời gian tới.
I. Các việc đã thực hiện được:
- Đã kết nối liên lạc được với Biện Tộc 3 miền trong cả nước.
- Đền thờ Quan nghè Biện Hoành đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chứng nhận cấp Bằng Di tích Lịch sử cấp tỉnh.
II. Kế hoạch trong thời gian tới:
- Xin thêm đất nông nghiệp để mở rộng khuôn viên Đền thờ cho xứng tầm với Di tích
- Trùng tu tôn tạo và xây dựng nhà Bái đường.
- Công tác tư liệu gia phả.
- Lập trang thông tin điện tử (Trang web) về Biện Tộc Việt Nam
- Chọn tên định danh cho công tác liên lạc là Hội đồng Biện Tộc
Ban liên lạc đã thống nhất và Thành lập Hội đồng Biện Tộc gồm có các ông sau đây:
II. Danh sách Hội đồng Biện tộc:

 

TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Imail
1 Biện Minh Điền 42 - Bạch Liêu, TP. Vinh 0912583891  
2 Biện Văn Long thành phố Vinh 0982.532.076  
3 Biện Văn Quỳnh thành phố Vinh    
4 Biện Xuân Hợi Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên 0988.209.586  
5 Biện Văn Hoàn Bắc Ninh 0975.688.965  
6 Biện Quốc Dũng Khánh Hoà 0913.468.021  
7 Biện Văn Đương Thạch Hà Hà tĩnh    
8 Biện Văn Hùng Cẩm Vĩnh - 0123.387.7778  
9 Biện Bạch Vân Đà Nẵng    
10 Biện Văn Quyền Cẩm Vĩnh 0914.482.739  
11 Biện Văn Tôn Thạch Hà 0915259033  
12 Biện Văn Thưởng Thạch Hà    
13 Biện Hữu Thắng K 17 Hà Huy Tập TP Vinh 0912341899 thangdcnp@gmail.com
14 Biện Văn Trường Nam Đàn    
15 Biện Văn Dũng Đà Nẵng    
16 Biện Văn Thông K 14 Hà Huy Tập TP Vinh    
17 Biện Văn Cường Thanh Hà - Thanh Chương    
18 Biện Tấn Dũng Quảng Ngãi 0919760402  
19 Biện Văn Thắng Sài Gòn    
20 Biện Văn Nhung Quảng Ngãi 0925.339.744  
21 Biện Văn Bình Cẩm Xuyên –Hà Tĩnh 01649634319  
22 Biện Huề K 16 P Lê Lợi TP Vinh 0989546007  
23 Biện Hồng Hoàng TT Nam Đàn Nghệ An 0912592278  
24 Biện Hải Thanh Hoá 0373.778.877  
25 Biện Văn Đông Đà Nẵng    
26 Biện Văn Thiện Đà Nẵng
 
   
Cuộc gặp mặt Hội đồng Biện tộc tại TP. HCM, đề nghị bầu bổ sung:
         
         
         
         

Đề nghị bổ sung:
Hội đồng Biện tộc đã thống nhất bầu ông Biện Minh Điền làm chủ tịch Hội đồng và bầu ra 3 ông làm phó chủ tịch hội gồm:
1.     Ông Biện Văn Hùng
2.     Ông Biện Văn Long
3.     Ông Biện Quốc Dũng
Thư ký là ông: Biện Văn Quyền và ông Biện Hữu Thắng.
Thủ quỹ là ông Biện Văn Long.
III Kế hoạch thực hiện
1. Việc Biên soạn và hoàn thiện Gia phả Họ Biện
Đề nghị các chi làm gia phả riêng của chi tộc mình sau đó tổng hợp, ghép nối và lập nên gia phả họ Biện và Thống nhất một mẫu gia phả chung.
2. Việc xây dựng nhà Bái đường và đóng góp xây dựng của các chi tộc:
- Dự kiến kinh phí xây dựng nhà bái đường hết khoảng 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Số tiền còn lại hiện nay do các con cháu họ Biện đóng góp khi xây dựng Đền và đón nhận bằng chứng nhận di tích lịch sử và các nguồn vận động khác là 126 triệu đồng.
- Dự kiến mối chi đóng góp ủng hộ việc xây dựng nhà bái đường là từ 3 triệu đồng trở lên (tuỳ lòng hảo tâm) thời hạn ủng hộ nộp về cho ông Long (thủ quỹ) trước ngày 31/12/2012
Số tiền còn thiếu thì hội đồng Biện tộc có trách nhiệm kêu gọi anh em, con cháu ủng hộ thêm.
Cụ thể: 1. Ông Biện Quốc Dũng (Khánh Hoà) ủng hộ 20 triệu đồng
             2. Ông Biện Văn Dũng (Đà Nẵng) ủng hộ 10 triệu đồng
              3. Ông Biện Văn Hùng (Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên) ủng hộ 10 triệu đồng
               4. Ông Biện Văn Hà (Đồng Nai): 10 triệu đồng
Mọi đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ của con cháu hảo tâm xin gửi về theo số tài khoản sau của ông Biện Văn Long (thủ quỹ) 51010000273711 tài khoản của Ngân hàng …
Trên đây là một số nội dung chính của cuộc họp ban liên lạc Biện Tộc, mong được sự đóng góp và bổ sung thêm của toàn thể anh em, bà con để họ Biện của chúng ta ngày càng phát triển và lớn mạnh.
                                                             TM. Hội đồng Biện Tộc
                                                                         Chủ tịch
 
 
                            Biện Minh Điền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Hoàng giáp Thanh hình Hiến sát sứ Biện Hoành và Di tích Quốc gia - Đền thờ mang tên ông

HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 3126

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49065

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126102